top of page

przemiany

2016

     

Przestrzeń, przypominając dom, zostaje zasiedlona różnymi obiektami. Każdy z nich zbudowany zostaje wokół konkretnej historii a kluczowa w odbiorze staje się relacja tekst-przedmiot, bo to dzięki niej na obiekt metaforyczny projektowane zostają przeróżne treści.

 

Obiekty abstrahują pewne wybrane narracje, w których kobiece postawy stały się zaczynem przeróżnych zjawisk, ponieważ historia chleba to zarazem historia ludzkości. Instalacja staje się zatem rodzajem elementarza, historią ludzkości w pigułce. Jak w kalejdoskopie uwidocznione zostaje spektrum różnych własności symbolicznych chleba jak i rozegrana zostaje gra pomiędzy elementarnym składnikiem diety człowieka a jego potrzebami wyższymi.

 

Chlebowe obiekty, stworzone z magmowatej masy i przekształcone w piecu, są tautologiczne. Ciasto na chleb ma prawo zaistnieć dzięki mikroorganizmom, które rozmnażają się poprzez pączkowanie. Ten sam proces zachodzący w mikroskali w cieście, staje się udziałem wydarzeń historycznych, z których pączkują kolejne losy człowieka a sam bohater – chleb – towarzyszy nam do dziś i staje się łącznikiem z najbardziej zamierzchłymi momentami historii.

 

 

 

praca powstała w ramach wystawy Zaczyn inaugurującej działalność Galerii Szara w Katowicach

kurator: Joanna Rzepka-Dziedzic

zdjęcia: Tomasz Biały

zaczyn

 

alt Izabela Łęska Izabela Leska
alt Izabela Łęska Izabela Leska
alt Izabela Łęska Izabela Leska
alt Izabela Łęska Izabela Leska
alt Izabela Łęska Izabela Leska
alt Izabela Łęska Izabela Leska
alt Izabela Łęska Izabela Leska
alt Izabela Łęska Izabela Leska
alt Izabela Łęska Izabela Leska
alt Izabela Łęska Izabela Leska
bottom of page