top of page

spacery subiektywne

2014

 

 

 

Każdego dnia wychodzę w miasto i daję ponieść się jego rytmowi. Delektuję się samą czynnością chodzenia jednocześnie rejestrując na mapie dokładny przebieg każdego spaceru. W efek­cie powstaje rodzaj zapisu w postaci linearnego obrazu, który staje się jednocze­śnie formą miejskiego rysunku.

 

Miasto w określonych momentach czaso­przestrzeni wypluwa z siebie subtelne sygnały i staje się źródłem kolejnych decyzji. Odwołuję się do surrealistycznej koncepcji przypadku obiektywnego. De­cyzja o podążaniu za czymś, nawet wielce nieuchwytnym daje upust wewnętrz­nym impulsom, które współistnieją z rzeczywistością. Śledzę magie circonstan­cielle, czyli magię okolicznościową i kolekcjonuję objets trouvé (przedmioty znalezione).

 

Chodzenie jest naturalne niczym oddychanie a każda elementarna decyzja czy iść w prawo czy w lewo albo czy odważyć się iść za kimś lub za czymś staje się determinująca dla ostatecznej formy rysunku. Może mnie zainspirować człowiek, śmieć na chodniku, słowo wypowiedziane w obcym języku. To co staje się możliwością w jednym przypadku i rozwija sieć kolejnych rozwiązań, zamyka jednocześnie pozostałe. 

 

 

 

praca powstała w trakcie rezydencji w Institut für Alles Mögliche w Berlinie / DE

 

praca pokazywana była również w Galerii Wozownia w Toruniu w ramach projektu "Artysta jako antropolog" / PL

praca otrzymała Nagrodę Galerii Sztuki im, Jana Tarasina w Kaliszu w Międzynarodowym Konkursie
na Eksperyment w Sztukach Wizualnych „Próba 3” za „innowacyjne użycie nowych technologii w celu przemyślenia naszej obecności w publicznej przestrzeni miejskiej” / PL

 

kuratorka: Maria Niemyjska

zdjęcia: Krzysztof Biały

próba 3

„Po trzecie, wreszcie, stoję przed cyklem obrazów Izabeli Łęskiej zatytułowanych Spacery subiektywne, który stanowi zuchwałą próbę „odzyskania miasta” dla siebie, tj. próbę odnalezienia obrysu i zarysu miasta odnajdywanego w rytmie kroków codziennych spacerów. Oto rysunek subiektywny, powstały jako rodzaj zapisu w postaci linearnego obrazu, przeobrażający się w formę miejskiej mapy. Oto rysunek będący wynikiem kolekcjonowania objets trouvé - przedmiotów znalezionych podczas włóczęgi, wędrówki, szabrowania miejsc. (…) Czy te 36 czarno-białych wydruków rysunków cyfrowych i opisów spacerów może stanowić portret współczesnego człowieka chodzącego, błąkającego się, współczesnego spacerowicza, miejskiego kłusownika? Autorka słusznie powiada, że kroczenie jest tak samo naturalne jak oddychanie. Z pewnością ten cykl może stanowić równie dobrze subiektywny obraz miasta-terenu, nad którym ciało nigdy w pełni nie panuje.”

prof. Szymon Wróbel, „Zwrot postkrytyczny. W stronę sztuki technokapitalizmu” z katalogu Międzynarodowego Konkursu na Eksperyment w Sztukach Wizualnych "Próba 3"

alt Izabela Łęska Izabela Leska
alt Izabela Łęska Izabela Leska
alt Izabela Łęska Izabela Leska
alt Izabela Łęska Izabela Leska
alt Izabela Łęska Izabela Leska
alt Izabela Łęska Izabela Leska
alt Izabela Łęska Izabela Leska
alt Izabela Łęska Izabela Leska
bottom of page